PROFIL

Bidang Pendidikan Dasar


Bidang Pendidikan Dasar mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan meliputi kurikulum sekolah dasar, kurikulum sekolah menengah dan bina sekolah pendidikan dasar. Bidang Pendidikan Dasar mempunyai tugas pokok dan fungsi:

 1. Pelaksanaan pengaturan, penataan dan pembinaan kelembagaan pendidikan dasar;
 2. Pelaksanaan pendataan kelembagaan dan pengembangan teknis pendidikan dasar;
 3. Pelaksanaan upaya – upaya dalam meningkatkan mutu dan kurikulum pendidikan dasar;
 4. Perumusan dan pedoman / petunjuk pelaksanaan dan pengelolaan pendidikan dasar;
 5. Pelaksanaan pengembangan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar;
 6. Pelaksanaan kegiatan ujian pendidikan dasar;
 7. Perumusan dan / atau pelaksanaan akreditasi pendidikan dasar;
 8. Pelaksanaan pembinaan kesiswaan jenjang pendidikan dasar;
 9. Pelaksanaan koordinasi terkait penyelenggaraan pendidikan dasar;
 10. Pelaksanaan Evaluasi dan penyusunan laporan; dan
 11. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

 

Struktur Organisasi Bidang Pendidikan Dasar

Kepala Bidang:
Sumarsono, SH. M.M

Kasi Kurikulum Sekolah Dasar
Sutrisno. S.Pd
Kasi Kurikulum Sekolah Menegah Pertama
Drs. Achmad Faisol Prasetyo, MM
Kasi Bina Sekolah Pendidikan Dasar
Dra. Yayuk Wuryandari
Linda Royani Ngatmini, S.Pd. Eni Wigati
Mukayani Budi Karyono, S.Pd. Umi Nasibah, SP
Rofiatud Dahwiyah, S.E. Bambang Shindu S, S.H. Primayanti Oktafiana
Didik Purwanto Zulfadli, S.Kom