Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan meliputi tenaga pendidik pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat, tenaga pendidik pendidikan dasar serta tenaga kependidikan, Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan mempunyai tugas pokok dan fungsi :

1.

Pelaksanaan administrasi kepegawaian pendidik dan tenaga kependidikan ;

2.

Perumusan kebutuhan dan formasi pendidik dan tenaga kependidikan ;

3.

Perumusan penyebaran dan pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan ;

4.

Perumusan dan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan karier bagi pendidik dan tenaga kependidikan ;

5.

Perumusan dan pemeliharaan data kepegawaian ;

6.

Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan

7.

Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

 

Struktur Organisasi Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Kepala Bidang

:

Nanang Suwantoro,SH,MM
Kasi Tenaga Pendidik PAUD dan DIKMAS

:

Drs. Gerson
Staf Tenaga Pendidik PAUD dan DIKMAS Didik Margi Santoso
Staf Tenaga Pendidik PAUD dan DIKMAS Sumilah, S.Pd.
Kasi Tenaga Pendidik Pendidikan Dasar

:

Harrys Wibisono, S.Sos
Staf Tenaga Pendidik Pendidikan Dasar Aris Hari purnomo
Kasi Tenaga Kependidikan

:

Nur Wahyu Liswati,SE.
Staf Tenaga Kependidikan Abdul Mu’in, S.Sos.
Staf Tenaga Kependidikan Anifah
Staf Tenaga Kependidikan Rahmad Priyanto
Staf Tenaga Kependidikan Cucik Malina
Staf Tenaga Kependidikan Luki Prasetyo